EAGLE SENDROMU

STİLOİD ÇIKINTI UZAMASI( Eagle sendromu)

 

Eagle sendromu, boğazda yutkunmakla ağrıya yol açan bir durumdur. Kulağın hemen altında bulunan ve sivri bir kemik olan stiloid çıkıntının uzamasından ve yutağın duyusunu alan siniri rahatsız etmesinden kaynaklanır. Ağrı, tipik olarak, boğazda bir şeyin sıkışmış olduğu hissini verir, çok rahatsız edici ve zonklayan bir ağrıdır.

 

 

İnsanların yaklaşık %4’ünde styloid çıkıntı uzundur; ancak, bu kişilerin sadece %5-10’unda belirti vardır. Kadınlarda erkeklerden yaklaşık üç kat daha sık görülür.

 

ŞİKAYETLER

Eagle sendromunun nedeni çoğunlukla stiloid çıkıntıya yapışan stilohiyoid ligamanın kireçlenmesi ve kemikleşmesidir. Uzamış bu kemik yapı yutak kaslarının duyusunu alan ve kasların hareketlerini sağlayan siniri uyararak veya sıkıştırarak ağrı yaratır.

 Bu tablo nadiren bademcik ameliyatından (tonsillektomi) sonra gelişen sert skar dokusuna bağlı da oluşabilir.

       

TANI

 

1-Parmak ile ağız ve bademcik bölgesinin muayenesi ile stiloid çıkıntı hissedilir. Normal ağız muayenesinde görülmez

2-röntgen filmleri

3-bilgisayarlı tomografi

4-bademciğin yanından yapılan lokal anestezi enjeksiyonu ile ağrının ortadan kalkıp kalkmadığına bakılması

 

 

TEDAVİ

 

Uzun stiloid çıkıntıya bağlı Eagle sendromunun tedavisi stiloid çıkıntının ameliyat ile kısaltılmasıdır. Stiloidektomi adı verilen bu işlem ağız içinden veya boyundan yapılabilir. 

Cerrahi tedavi şikayetlerin %80 hastada tamamen ortadan kalkması, %15 hastada kısmen düzelmesi, %5 hastada düzelmemesi ile sonuçlanır.

 

 

Bu Makaleye Ait Dosyalar