Meniere Hastalığının cerrahi tedavisi mevcut mu?

İlaç tedavilerinden yarar görmeyen hastalarda cerrahi tedaviler uygulanabilir. Endolenfatik kese cerrahisi, vestibüler nörektomi adı verilen denge sinirinin kesilmesi ve Labirentektomi denilen hasta taraftaki iç kulağın bütün işitme ve denge fonksiyonlarının sonlandırılması başlıca cerrahi tedavilerdir. Yüksek başarı oranına rağmen meniere hastalığı ameliyatları özel bir eğitim ve konsantrasyon gerektiren, riskli ameliyatlardır.

 

Kaynak: http://www.kbb.org.tr